{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

      

    

「 ILIFE 「 出發,體現以人為首的美好「 LIFE 

 

十多年來,ILIFE不斷在打掃機器人上用心研發

從全球三大機器人代工開始

直到至今已在國際間35+個國家、數百萬個家庭中創造潔淨的美好環境

近幾年更是在國際獲獎無數

成為引領全球技術的專業廠牌。